rok 2017

Zarządzenie Nr 130/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie nr 125/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 129/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

Zarządzenie Nr 125/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 125/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 124/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 GRUDNIA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 123/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 121/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 116/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.:nPrzebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap

Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Brzekiniec

Zarządzenie Nr 110/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 110/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 109/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 108/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023.

Zarządzenie Nr 106/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 106/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 07 LISTOPADA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 105/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 105/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 22 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 104/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 października 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 96/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 października 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 95/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 wrzesnia 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 września 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 wrzesnia 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52

Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodników na terenie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa placów zabaw w miejscowościach Dziewoklucz, Grabówka, Podstolice, Ostrówki i Wyszyny

Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 08 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r – „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 07 SIERPNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 sierpnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 sierpnia 2017 ROKU.


 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 lipca 2017 ROKU.


 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura )

Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 73/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 72/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach.

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach.

Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 68/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 67/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 06 lipca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 06 LIPCA 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenia czynszu za dzierżawę części nieruchomości położonej w Budzyniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Budzyniu „Budzyniaki”

Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura)

Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 57/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 22 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 czerwca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU.


 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU.


 

powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu (Etap I – boisko piłkarskie, oświetlenie, infrastruktura)

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 MAJA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 47/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania pn.:Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Ochotniczą Strażą Pożarną

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny, Prosna, Budzyń, Brzekiniec

Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania komisji konkursowej w konkursie na hasło promujące Gminę Budzyń.

Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania pn.: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach, Wyszyny 6, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisj Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń w miejscowościach: Wyszyny, Prosna, Budzyń, Brzekiniec

Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 kwietnia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 KWIETNIA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Budzyń na lata 2017 - 2019

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Instytucji Kultury.

Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 MARCA 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok.

Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 MARCA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie nr 19/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie

Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 marca 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 MARCA 2017 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie nr 18/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice

Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo Budzyńskie

Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Podstolice

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 lutego 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LUTEGO 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg gminnych nr 201570P i 201560P w Budzyniu (ul. Parkowa, Akacjowa, Klonowa i Wielkopolska)

Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Budzyń na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 STYCZNIA 2017 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2017 roku.