rok 2016

Zarządzenie Nr 1214/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1214/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 1210/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1210/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 1209/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1209/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1208/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1208/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1207/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1207/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 7 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1206/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1206/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę stadionu sportowego w Budzyniu przez Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1205/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1205/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia ceny za usługi świadczone przez Dom Przedpogrzebowy w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1204/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1204/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1203/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1203/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 grudnia 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1202/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1202/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1201/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1201/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1200/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1200/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1199/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1199/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Budzyń oraz jednostek budżetowych zakładu budżetowego utworzonych przez Gminę.

Zarządzenie Nr 1198/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1198/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w obrębie Wyszyny

Zarządzenie Nr 1197/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1197/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Zarządzenie Nr 1196/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1196/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1194/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1194/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 1192/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1192/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1191/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1191/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

zmieniające Uchwałę Nr 62/2001 Zarządu Gminy Budzyń z dnia 21 września 2001 r. w sprawie powołania Pełnomocnik Zarządu Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Nr 1190/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1190/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 1189/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1189/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2017-2023.

Zarządzenie Nr 1188/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1188/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016 – 2023.

Zarządzenie Nr 1187/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1187/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 8 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1186/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 listopada 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1186/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 listopada 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 1185/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1185/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 października 2016 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zarządzenie Nr 1184/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1184/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 października 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1183/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1183/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 października 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1182/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1182/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 października 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1181/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1181/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 października 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy”

Zarządzenie Nr 1180/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1180/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1179/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1179/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1177/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1177/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1176/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1176/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1175/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1175/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia informatycznego do nowego budynku Urzędu Gminy”

Zarządzenie Nr 1174/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1174/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu - oś. Piaski Etap III”

Zarządzenie Nr 1173/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1173/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 1172/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1172/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 1171/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1171/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zabezpieczenia wierzytelności Gminy Budzyń z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zarządzenie Nr 1170/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1170/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1169/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1169/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1168/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1168/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1167/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1167/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 1166/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1166/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1156 / 2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 lipca 2016 r.

Zarządzenie Nr 1165/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1165/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1163/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1163/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1161/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1161/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 10 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1160/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1160/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 10 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1159/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1159/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 1158/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 sierpnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1158/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 SIERPNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie Nr 1156/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1156/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 1154/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1154/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1153/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1153/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1152/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1152/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Zarządzenie Nr 1151/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1151/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1150/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1150/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 1149/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1149/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne, lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia.

Zarządzenie Nr 1148/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1148/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania II przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1147/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1147/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Zarządzenie Nr 1146/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1146/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 1145/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1145/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie określenia liczby zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 1144/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lipca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1144/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LIPCA 2016 ROKU.


 

w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 1143/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1143/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1142/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1142/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 CZERWCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1141/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1141/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 1140/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 czerwca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1140/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 CZERWCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 1139/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1139/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1138/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1138/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1137/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1137/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1135/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1135/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 1134/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1134/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 1133/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1133/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016–2023.

Zarządzenie Nr 1132/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1132/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 MAJA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1131/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1131/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1130/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1130/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1129/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1129/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1128/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1128/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1127/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1127/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1125/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1125/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 1126/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1126/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 KWIETNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy”

Zarządzenie Nr 1124/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1124/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016–2023.

Zarządzenie Nr 1123/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1123/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1122/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1122/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1120/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1120/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 1119/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1119/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 1118/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1118/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1117/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1117/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Instytucji Kultury.

Zarządzenie Nr 1116/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1116/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1115/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 marca 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1115/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 MARCA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1114/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lutego 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1114/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LUTEGO 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont budynku OSP Podstolice”

Zarządzenie Nr 1111/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lutego 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1111/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1109/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1109/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1108/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1108/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1107/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1107/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1106/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1106/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 22 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1105/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1105/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 1104/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1104/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 1103/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1103/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 1102/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1102/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 7 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 1101/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1101/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Budzyń dla samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 1100/2016 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1100/16

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 STYCZNIA 2016 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2016 roku.