rok 2015

Zarządzenie Nr 1099/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1099/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wydzielenia lokalów socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Zarządzenie Nr 1098/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1098/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1097/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1097/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1096/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1096/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1095/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1095/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1094/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 grudnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1094/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 GRUDNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, dla którego organizatorem jest Gmina Budzyń.

Zarządzenie Nr 1093/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1093/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1092/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1092/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1091/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1091/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1090/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1090/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 1089/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1089/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1088/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1088/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1087/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1087/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.
  • Zarządzenie nr 1087/2015
  • Załącznik nie podlega publikacji - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami)

Zarządzenie Nr 1086/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1086/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.
  • Zarządzenie nr 1086/2015
  • Załącznik nie podlega publikacji - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami)

Zarządzenie Nr 1085/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1085/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 1084/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1084/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2016-2023.

Zarządzenie Nr 1083/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1083/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1082/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1082/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 10 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń.

Zarządzenie Nr 1081/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1081/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie Nr 702/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1080/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 listopada 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 LISTOPADA 2015 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

Zarządzenie Nr 1079/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1079/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 1078/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1078/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 1077/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1077/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1076/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1076/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1075/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1075/15

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1074/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1074/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1073/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1073/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 1071/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1071/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 1070A/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1070A/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

Zarządzenie Nr 1070/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1070/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1069/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1069/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1068/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1068/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 1067/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1067/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania osób do przedstawienia informacji na otwartym spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Bukowiec w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, część miejscowości Bukowiec na Nowa Wieś Wyszyńska, wieś.

Zarządzenie Nr 1066/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1066/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany rodzaju miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, część miejscowości Bukowiec na Nowa Wieś Wyszyńska, wieś.

Zarządzenie Nr 1065/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1065/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1064/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1064/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1063/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1063/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1062/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1062/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1061/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1061/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków najemcy do lokalu mieszkalnego komunalnego

Zarządzenie Nr 1060/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1060/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Budzyń i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Budzyń, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 1057/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1057/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 1056/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1056/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1055/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1054/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1054/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 SIERPNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1051/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1051/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1050/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1050/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1049/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1049/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1048/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1048/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1047/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1047/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 1046/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1046/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 1045/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 lipca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1045/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 LIPCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1044/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1044/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1043/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1043/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1041/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 czerwiec 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1041/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 24 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego stanowiącego własność Gminy Budzyń i powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 1040/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 czerwiec 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1040/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń

Zarządzenie Nr 1039/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1039/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w najem lokalu użytkowego na okres 10 lat.

Zarządzenie Nr 1037/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1037/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1036/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 czerwca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1036/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 CZERWCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1035/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1035/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 1034/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1034/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 1033/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1033/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.

Zarządzenie Nr 1032/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1032/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1031/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1031/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1030/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1030/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 1029/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1029/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie dnia wolnego od pracy.

Zarządzenie Nr 1028/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1028/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1027/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1027/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1026/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1026/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1025/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1025/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1023/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1023/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1022/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1022/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1021/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1021/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1020/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1020/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Budzyń i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Budzyń, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 1019/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1019/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 1017/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 kwietnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1017/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 KWIETNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz realizowania rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na terenie gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1016/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1016/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń

Zarządzenie Nr 1015/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1015/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1014/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1014/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1013/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1013/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1011/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1011/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1010/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1010/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 1009/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1009/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Budzyń na lata 2015 - 2017

Zarządzenie Nr 1007/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1007/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 1006/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1006/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1005/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1005/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1004/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1004/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 1003/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1003/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok.

Zarządzenie Nr 1002/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 marca 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1002/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 MARCA 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, dla której Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 1000/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 1000/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej systemu zarządzania danymi i wewnętrznej kontroli w ramach projektu : „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń”.

Zarządzenie Nr 999/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 999/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 997/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 997/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 996/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 996/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 995/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 995/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż drzew z gatunku Topola 85 szt. stojących „na pniu” stanowiących własność Gminy Budzyń oraz powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 994/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 994/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 993/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 993/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 992/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 992/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 991/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 991/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do zbycia.

Zarządzenie Nr 989/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 989/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 988/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 988/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 987/2015 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 stycznia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 987/15 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 STYCZNIA 2015 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.