rok 2014

Zarządzenie Nr 982/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 982/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 980/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 980/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 979/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 979/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 978/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 978/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 977/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 977/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 976/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 976/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Zarządzenie Nr 975/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 975/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 974/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 974/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 973/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 973/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 972/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 972/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 971/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 971/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację, rozbudowę i przebudowę budynku biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Budzyń”

Zarządzenie Nr 970/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 970/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 969/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 969/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 968/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 968/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 967/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 967/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2015-2023.

Zarządzenie Nr 966/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 966/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 12 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 965/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 965/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 7 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 964/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 listopada 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 964/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku OSP w Wyszynach”

Zarządzenie Nr 963/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 963/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

zmieniająca zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Budzyń i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Budzyń, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 962/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 962/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustalenia dnia 10 listopada dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 961/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 961/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 960/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 960/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 959/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 959/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 958/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 958/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 957/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 957/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 956/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 956/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 955/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 955/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 954/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 954/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Budzyń i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Budzyń, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 953/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 953/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 952/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 października 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 952/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 951/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 951/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 950/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 950/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 949/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 949/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 948/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 948/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 947/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 947/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic sołectw Budzyń i Kąkolewice.

Zarządzenie Nr 945/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 września 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 945/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 944/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 944/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 943/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 943/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 942/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 942/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 941/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 941/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 940/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 940/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.:BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM WE WSI PODSTOLICE.

Zarządzenie Nr 939/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 939/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania III przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 936/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 936/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa skate parku na Osiedlu Zielonym w Budzyniu”.

Zarządzenie Nr 935/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 935/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 934/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 934/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyszynach.

Zarządzenie Nr 933/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 933/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Zarządzenie Nr 932/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 932/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 SIERPNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynach.

Zarządzenie Nr 928/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 928/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 927/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 927/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Zarządzenie Nr 926/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 926/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 925/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 925/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 924/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 924/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 923/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 923/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 922/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 922/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 921/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 921/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 21 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 920/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 920/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 919/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 919/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 4 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 918/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 918/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 2 LIPCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA, PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ.

Zarządzenie Nr 917/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 917/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 916/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 916/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 915/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 915/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 914/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 914/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 16 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz realizowania rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na terenie gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 913/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 913/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 912/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 912/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 911/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 911/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 910/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 910/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynach

Zarządzenie Nr 909/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 909/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

Zarządzenie Nr 908/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 czerwca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 908/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 6 CZERWCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 907/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 907/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu do prowadzenia postępowania w sprawie zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 906/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 906/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 23 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 905/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 905/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 904/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 904/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 903/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 903/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 902/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 902/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMIJEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ”

Zarządzenie Nr 901/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 901/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 19 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 900/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 900/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 15 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Gimnazjum dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 899/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 899/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 13 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 898/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 898/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 897/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 897/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 5 MAJA 2014 ROKU.


 

w sprawie Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro.

Zarządzenie Nr 896/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 896/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 895/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 895/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 29 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 894/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 894/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 893/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 893/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 28 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 891/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 891/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 17 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, dla której Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 890/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 890/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 889/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 889/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 9 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie Nr 888/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 888/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 3 KWIETNIA 2014 ROKU.


 

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2014 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 887/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 887/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa stanicy agroturystycznej o węzeł sanitarny”

Zarządzenie Nr 886/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 886/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 885/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 885/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 884/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 884/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 883/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 883/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 31 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 881/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 881/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne.

Zarządzenie Nr 880/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 880/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów, szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 879/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 879/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 878/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 878/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 14 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 877/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 877/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 11 MARCA 2014 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 876/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 876/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 25 LUTEGO 2014 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: POPRAWA WARUNKÓW KOMUNIKACYJNYCH I BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH GMINNYCH W BUDZYNIU POPRZEZ BUDOWĘ ULIC: NAPIECKA, DĘBOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ, REMONT ULIC: LEŚNEJ, CHODZIESKIEJ.

Zarządzenie Nr 875/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 875/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 20 LUTEGO 2014 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół dla których Gmina Budzyń jest organem prowadzącym.

Zarządzenie Nr 874/2014 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 874/14 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
  Z DNIA 18 LUTEGO 2014 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2014 roku.