rok 2013

Zarządzenie Nr 862/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 862/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 861/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 861/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 860/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 860/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 859/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 859/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 858/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 858/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 857/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 857/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 856/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 856/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 855/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 855/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 854/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 854/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 853/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 853/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 852/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 852/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Budzyń systemu badania satysfakcji klientów zewnętrznych.

Zarządzenie Nr 851/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 851/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynach

Zarządzenie Nr 850/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 850/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 849/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 849/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013 – 2023.

Zarządzenie Nr 848/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 848/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 847/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 847/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 846/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 846/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 845/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 845/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 844/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 844/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

Zarządzenie Nr 843/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 843/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń położonej w obrębie Budzyń

Zarządzenie Nr 842/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 842/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 841/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 841/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 840/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 840/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 839/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 839/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2014-2023.

Zarządzenie Nr 838/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 838/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 LISTOPAD 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 837/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 837/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 836/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 836/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 835/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 835/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 834/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 834/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 833/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 833/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 832/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 832/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 831/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 831/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 830/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 830/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 829/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 829/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 828/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 828/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 827/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 827/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 826/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 826/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 825/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 825/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 824/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 824/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA – UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

Zarządzenie Nr 823/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 823/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 822/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 822/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie Nr 821/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 października 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 821/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 820/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 820/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 819/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 819/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 818/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 818/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 817/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 817/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 816/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 816/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 815/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 815/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni w miejscowości Budzyń”.

Zarządzenie Nr 814/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 814/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „BUDOWA PLACU ZABAW W BUKOWCU”.

Zarządzenie Nr 813/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 813/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 812/2013 Wójta Gminy Budzyń

ZARZĄDZENIE NR 812/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ

 

Nie podjęto!

Zarządzenie Nr 811/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 września 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 811/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Zarządzenie Nr 810/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 810/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 809/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 809/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 808/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 808/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ustalenia stawek szacunkowych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 807/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 807/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 806/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 806/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 805/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 805/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 804/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 804/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Zarządzenie Nr 803/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 803/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 802/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 sierpnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 802/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 SIERPNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Zarządzenie Nr 801/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 801/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 800/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 800/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 799/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 799/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 4 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 798/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 798/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 4 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 797/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 797/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 796/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 796/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 795/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 795/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 LIPCA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDZYNIU - PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Zarządzenie Nr 794/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 794/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 793/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 793/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn: "Dowozy uczniów do placówek oświatowych działających na terenie gminy Budzyń"

Zarządzenie Nr 792/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 792/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń" realizowanego w ramach dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach IV konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 791/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 791/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 790/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 790/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 789/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 789/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła.

Zarządzenie Nr 788/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 788/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 787/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 czerwca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 787/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 CZERWCA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 786/2013 Wójta Gminy Budzyń

ZARZĄDZENIE NR 786/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ


 

Nie podjęto!

Zarządzenie Nr 785/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 785/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 784/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 784/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 783/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 783/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 782/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 782/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup i dostawa pojemników używanych do selektywnej zbiórki szkła

Zarządzenie Nr 781/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 781/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń

Zarządzenie Nr 780/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 780/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 778/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 778/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na usługi pn.:
I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz ochotniczą strażą pożarną
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz ochotniczą strażą pożarną
III. Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Budzyń wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz ochotniczą strażą pożarną

Zarządzenie Nr 779/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 779/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne (nr 1 i 2) pn.:
1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM
2. PRZEBUDOWA DRÓG , CHODNIKÓW W GMINIE BUDZYŃ.

Zarządzenie Nr 777/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 777/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 776/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 776/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 775/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 maja 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 775/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MAJA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 774/2013 Wójta Gminy Budzyń

ZARZĄDZENIE NR 774/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ


 

Nie podjęto!

Zarządzenie Nr 773/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 773/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 772/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 772/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 771/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 771/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 770/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 770/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 769/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 769/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych”

Zarządzenie Nr 768/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 768/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 767/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 767/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z terenu Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 766/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 766/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej (SP) w Wyszynach” w ramach projektu „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń", prowadzonego w ramach IV konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zarządzenie Nr 765/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 kwietnia 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 765/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 KWIETNIA 2013 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BUDZYŃ.

Zarządzenie Nr 764/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 764/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 763/2013 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 763/13 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.