rok 2012

Zarządzenie Nr 739/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 739/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 738/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 738/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 737/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 737/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 736/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 736/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 735/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 735/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 734/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 734/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Budzyń.

Zarządzenie Nr 733/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 733/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 732/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 732/12 

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 731/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 731/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 730/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 730/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 729/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 729/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 728/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 728/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 727/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 727/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargowej.

Zarządzenie Nr 726/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 726/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 725/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 725/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 724/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 724/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 723/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 723/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 722/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 722/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 721/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 13 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 721/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 13 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2013-2023.

Zarządzenie Nr 720/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 720/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 719/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 719/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LISTOPADA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 718/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 718/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budzyń.

Zarządzenie Nr 717/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 717/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 716/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 716/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 715/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 715/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 714/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 714/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 707/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 713/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 713/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Zarządzenie Nr 712/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 712/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201545P W PODSTOLICACH.

Zarządzenie Nr 711/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 711/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 710/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 710/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom.

Zarządzenie Nr 709/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 września 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 709/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 708/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 września 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 708/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Budzyń dla samorządowej instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 707/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 września 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 707/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 706/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 września 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 706/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 705/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 705/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 704/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 704/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 703/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 703/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

Zarządzenie Nr 702/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 702/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Budzyń

Zarządzenie Nr 701a/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 701a/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy.

Zarządzenie Nr 701/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 701/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

Zarządzenie Nr 700/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 700/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Zarządzenie Nr 700a/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 sierpnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 700a/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 SIERPNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie uustalenia stawek szacunkowych czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 699/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 699/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 698/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 698/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 697/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 697/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 696/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 696/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Zarządzenie Nr 695/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 695/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 694/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 694/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 693/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 693/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 692/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 692/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 691/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 691/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 LIPCA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 690/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 690/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 689/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 689/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 688/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 688/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 CZERWCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: POPRAWA ESTETYKI WSI GRABÓWKA POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA WODNEGO

Zarządzenie Nr 687/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 687/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Budzyniu.

Zarządzenie Nr 686/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 686/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka w Wyszynach

Zarządzenie Nr 685/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 685/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU.


 

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: REMONTY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BUDZYŃ

Zarządzenie Nr 684/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 684/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MAJA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 683/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 683/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 MAJA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: UZBROJENIE TERENÓW POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Zarządzenie Nr 682/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 682/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: MODERNIZACJA - REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BUDZYNIU

Zarządzenie Nr 681/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 681/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym najemcom i dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 680/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 680/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie Nr 679/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 679/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012 – 2020.

Zarządzenie Nr 678/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 678/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 677/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 677/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 676/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 676/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 MARCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BUDZYŃ

Zarządzenie Nr 675/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 675/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 674/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 674/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 MARCA 2012 ROKU.


 

wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 673/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 673/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 MARCA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201505P W WYSZYNACH

Zarządzenie Nr 672/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 672/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 MARCA 2012 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie nr 613/2011 Wójta Gminy Budzyń w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdycyplinarnego w gminie Budzyń.

Zarządzenie Nr 671/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 marca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 671/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 MARCA 2012 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 670/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 670/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 669/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 669/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 668/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 668/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Zarządzenie Nr 667/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 667/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 666/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 666/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Budzyń”.

Zarządzenie Nr 665/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 665/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania zespołu koordynującego do spraw wdrażania Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Zarządzenie Nr 664/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 664/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 663/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 663/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 662/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 662/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 661/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 661/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 660/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 660/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 658/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lutego 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 658/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LUTEGO 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: BUDOWA STRAŻNICY DLA OSP W SOKOŁOWIE BUDZYŃSKIM

Zarządzenie Nr 657/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 stycznia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 657/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 STYCZNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 656/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 stycznia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 656/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 STYCZNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie Nr 655/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 stycznia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 655/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 STYCZNIA 2012 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie Nr 649 /2011 Wójta gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 654/2012 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 stycznia 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 654/12

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 STYCZNIA 2012 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.