rok 2011

Zarządzenie nr 653/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 653/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 652/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 652/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 651/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 651/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 650/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 650/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 649/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 649/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

 

Zarządzenie nr 648/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 648/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 647/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 grudnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 647/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 646/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 646/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 645/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 645/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 644/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 644/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 643/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 643/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 642/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 642/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

 

Zarządzenie nr 641/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 641/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2012 rok.

 

Zarządzenie nr 640/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 640/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2012-2020.

 

Zarządzenie nr 639/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 639/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 638/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 638/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

 

Zarządzenie nr 637/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 637/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

 

Zarządzenie nr 636/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 4 listopada 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 636/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 4 LISTOPADA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 635/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 635/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 634/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 634/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 633/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 633/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 630/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 630/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 629/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 629/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 628/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 628/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 627/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 627/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 626/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 października 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 626/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 625/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 625/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 624/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 624/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 623/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 623/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 622/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 622/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 619/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 września 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 619/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 618/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 618/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Zarządzenie nr 617/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 617/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 616/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 616/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 615/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 615/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 611/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 611/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 610/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 610/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 609/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 609/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 608/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 608/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 607/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 sierpnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 607/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 1 SIERPNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Zarządzenie nr 606/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 295 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 606/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 295 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie nr 604/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 604/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011 – 2022.

Zarządzenie nr 603/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 603/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 602/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 602/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 601/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 601/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 600/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 600/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 599/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 599/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 597/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 lipca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 597/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 LIPCA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie nr 593/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 593/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 CZERWCA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 592/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 592/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 CZERWCA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 591/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 591/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 CZERWCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 590/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 590/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 CZERWCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 588/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 588/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 586/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 586/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie inwestycyjne pn.: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 201515P W BUDZYNIU

Zarządzenie nr 584/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 584/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.

 

Zarządzenie nr 583/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 583/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 582/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 582/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 581/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 maja 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 581/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 MAJA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 579/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 579/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 578/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 578/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 576/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 kwietnia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 576/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 KWIETNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 574/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 574/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 573/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 573/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 572/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 572/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 571/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 571/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 570/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 570/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok.

Zarządzenie nr 569/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 569/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 568/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 568/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 567/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 567/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 566/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 9 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 566/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 9 MARCA 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 565/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 565/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Budzyń.

Zarządzenie nr 564/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 564/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 563/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 563/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 562/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 562/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 561/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 561/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 555/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 555/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

Zarządzenie nr 560/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 560/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 554/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 554/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie nr 557/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 lutego 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 557/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 LUTEGO 2011 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 553/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 553/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 552/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 552/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2011 rok.

Zarządzenie nr 551/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 551/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego.

Zarządzenie nr 550/2011 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 stycznia 2011r.

ZARZĄDZENIE NR 550/11

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 STYCZNIA 2011 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 lutego 2011 r.