rok 2010

Zarządzenie nr 546/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 546/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 545/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 545/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 543/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 543/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu.

Zarządzenie nr 542/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 542/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania gminnego biura spisowego.

Zarządzenie nr 541/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 541/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 540/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 540/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 538/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 538/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 537/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 537/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 536/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 536/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 539/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 539/10

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 530/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 530/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2011 rok.

Zarządzenie nr 530/10

Zarządzenie nr 529/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 529/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011-2022.

Zarządzenie nr 528/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 528/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 527/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 527/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 526/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 526/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania III przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 525/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 525/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 523/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 523/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie prognozy łącznej kwoty długu gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 522/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 522/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia regulaminu Prac Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 520/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 520/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 519/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 519/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 518/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 518/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 516/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 516/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 515/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 09 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 515/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 513/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 513/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 512/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 512/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 SIERPNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 508/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 508/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 SIERPNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Zarządzenie nr 507/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 507/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 506/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 506/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 505/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 505/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 504/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 504/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie prognozy łącznej kwoty długu gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 502/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 502/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 501/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 501/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 500/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 500/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie nr 499/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 499/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 498/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 498/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 497/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 497/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 496/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 496/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.:

1. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG NA OS. ZIELONYM W BUDZYNIU

2. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 201567P i 201572P NA OSIEDLU ZIELONYM W BUDZYNIU

Zarządzenie nr 495/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 495/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 494/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 494/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 493/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 493/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 492/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 492/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 491/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 491/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 490/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 490/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „ Czas na zmiany” w ramach działania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zarządzenie nr 489/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 489/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie sprzedaży działki nr 329/1 położonej w Sokołowie Budzyńskim, w drodze bezprzetargowej jako dopełnienie, wraz z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

Zarządzenie nr 488/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 488/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 486/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 486/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 02 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania gminnego biura spisowego.

Zarządzenie nr 485/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 485/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 02 CZERWCA 2010 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu.

Zarządzenie nr 484/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 484/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 02 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie nr 483/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 483/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 482/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 482/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 480/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 480/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.

Zarządzenie nr 479/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 479/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 478/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 478/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 477/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 477/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA I PDPOWIEDZIALNIOSCI CYWILNEJ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ.

Zarządzenie nr 476/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 476/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 474/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 474/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 473/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 473/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Budzyniu"

Zarządzenie nr 472/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 472/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 471/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 471/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 470/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 470/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania rzeczoznawcy.

Zarządzenie nr 469/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 469/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania rzeczoznawcy.

Zarządzenie nr 468/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 468/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.

Załączniki:

Zarządzenie nr 467/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 467/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zarządzenie nr 466/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 466/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 465/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 465/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.:

1. ROZWÓJ OBSZARÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG GMINNYCH NR 201515P i 201560P

2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM DRÓG NR 201515P I 201560P ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - UL.PARKOWA

Zarządzenie nr 464/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 464/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 463/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 463/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 LUTEGO 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 462/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 stycznia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 462/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 STYCZNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 461/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 stycznia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 461/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 STYCZNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ustalenia Procedur kontroli zarządczej.

Zarządzenie nr 460/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 stycznia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 460/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 STYCZNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.