rok 2009

Zarządzenie nr 459/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 459/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 458/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 458/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie planu zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 457/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 457/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 456/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 456/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 452/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 452/09

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 18 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 451/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 451/09

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 04 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie Nr 224/2007 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 450/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 450/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

zmieniające Zarządzenie Nr 44/2003 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z mienia komunalnego pozostającego w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 449/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 grudnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 449/09

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 03 GRUDNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie opracowania planu ewakuacji/przyjęcia ludności

Zarządzenie nr 448/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 27 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 448/09

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 27 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 447/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 447/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 446/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 446/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 445/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 445/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr 444/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 444/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2010 rok.

Zarządzenie nr 443/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 443/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie projektu budżetu gminy Budzyń na 2010 rok.

Zarządzenie nr 442/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 442/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 441/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 441/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 440/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 440/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 439/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 439/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 438/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 438/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 437/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 437/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych Nr 201546 w Podstolicach i Nr 201515 ul. Przemysłowa w Budzyniu"

Zarządzenie nr 436/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 14 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 436/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 435/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 435/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie prognozy łącznrj kwoty długu gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 434/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 434/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 433/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 października 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 433/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 432/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 432/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania pn.:

  1. "PRZEDŁUŻENIE RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH NA OSIEDLU PIASKI W BUDZYNIU"
  2. "BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM W WE WSI WYSZYNY"

Zarządzenie nr 431/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 431/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 430/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 430/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 429/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 429/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 428/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 428/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 427/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 427/09

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 340 z dnia 01.10.2008r w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie nr 426/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 11 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 426/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 425/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 425/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń - os. Piaski

2. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do drogi gminnej na os. Piaski w Budzyniu

Zarządzenie nr 424/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 września 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 424/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 WRZEŚNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 423/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 423/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Przebudowa oświetlenia drogowego, ulicznego na terenie Gminy Budzyń"

Zarządzenie nr 422/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 422/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 421/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 sierpnia 2009r

ZARZĄDZENIE NR 421/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z usługi HOTSPOT Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 420/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 420/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

Zarządzenie nr 419/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 419/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 03 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 418/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 418/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 03 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ustalenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 417/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 417/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 03 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 416/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 416/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 03 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

Zarządzenie nr 415/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 03 sierpnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 415/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 03 SIERPNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 414/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 414/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Budzyń na 2009 rok.

Zarządzenie nr 413/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 31 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 413/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 31 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 412/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 412/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboeu najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/"

Zarządzenie nr 411/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 411/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania pn: "OGRODZENIE NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH W SYSTEMIE PANELOWYM W M. WYSZYNY, GMINA BUDZYŃ"

Zarządzenie nr 410/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 410/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania pn: "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WYSZYNACH"

Zarządzenie nr 409/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 409/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie nr 408/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 408/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 407/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 01 lipca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 407/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 01 LIPCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania pn: "Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Budzyń".

Zarządzenie nr 406/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 406/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 405/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 405/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 404/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 24 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 404/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 24 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 403/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 23 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 403/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 23 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złozonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 201556P w miejscowości Grabówka"

Zarządzenie nr 402/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 402/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złozonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej Kąkolewice - Budzyń w ciągu drogi Nr 201542P na odcinku od km 0+707,00 do km 2+692,00 (II Etap)"

Zarządzenie nr 401/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 401/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 400/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 czerwca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 400/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 CZERWCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych 2009 rok.

Zarządzenie nr 399/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 399/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 398/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 398/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 397/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 397/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 396/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 396/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie prognozy łącznej kwoty długu gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 395/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 395/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń

Zarządzenie nr 394/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 394/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność gminy Budzyń

Zarządzenie nr 393/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 15 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 393/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 15 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 7 czerwca 2009r.

Zarządzenie nr 392/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 392/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodznia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 391/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 maja 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 391/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 MAJA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: PRZEBUDOWA DROGI NA OS. WIERZBOWYM (I ET.) I ŚCIERZEK PIESZO-ROWEROWYCH W BUDZYNIU I BUKOWCU

Zarządzenie nr 390/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 390/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 389/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 389/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 388/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 388/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 KWIETNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.

Zarządzenie nr 387/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 387/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 KWIETNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń

Zarządzenie nr 386/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 386/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 385/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 385/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn. "BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W BUDZYNIU"

Zarządzenie nr 384/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 384/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wynajmu lub dzierżawy.

Zarządzenie nr 383/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 383/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn. "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BUDZYNIU WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEJŚCIA DO BUDYNKU"

Zarządzenie nr 382/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 382/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 381/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 16 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 381/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 16 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok.

Zarządzenie nr 380/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 380/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie oddania w najem Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu nieruchomości stanowiące własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 379/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 379/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 378/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 378/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 377/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 6 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 377/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 6 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 376/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 376/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 MARCA 2009 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 375/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 375/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 5 LUTEGO 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pn.: Budowa Przyłącza Kanalizacji Deszczowej Do Drogi Gminnej Na Os. Cechowym w Budzyniu.

Zarządzenie nr 374/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 374/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 STYCZNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie oddania w najem Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu nieruchomości stanowiące własność Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 373/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 373/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 STYCZNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadanie pt: "Przebudowa drogi gminnej nr 201542P Kąkolewice - Budzyń, etap I os. Cechowe"

Zarządzenie nr 372/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 20 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 372/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 20 STYCZNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyszynach

Zarządzenie nr 371/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 371/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 STYCZNIA 2009 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu.

Zarządzenie nr 370/2009 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 stycznia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 370/09

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 7 STYCZNIA 2009 ROKU.


 

w sprawie zmiany uchwały nr 78/98 Zarządu Gminy w Budzyniu z dnia 14 kwietnia 1998 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zbywania nieruchomości oraz w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.