rok 2008

Zarządzenie nr 369/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 368/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 368/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 367/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 367/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie planu zadań zleconych  na 2009 rok.

Zarządzenie nr 366/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 366/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 365/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 365/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2008 rok.

Zarządzenie nr 363/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 363/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 362/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 362/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 361/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 361/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 360/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 360/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 359/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 359/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Budzyń oraz jednostki orgaznizacyjne Gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 358/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 358/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej

Zarządzenie nr 357/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 357/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2008 rok.

Zarządzenie nr 356/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 356/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 355/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 355/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie nr 354/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 354/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2009 rok.

Zarządzenie nr 353/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 353/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 352/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 352/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 351/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2008 rok.

Zarządzenie nr 350/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2008r.

 ZARZĄDZENIE NR 350/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie projektu budżetu gminy Budzyń na 2009 rok.

Zarządzenie nr 349/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 5 listopada 2008r.

 Zarządzenie Nr 349 / 2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 05 listopada 2008 r.w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz ustalenia ceny wywoławczej.

Zarządzenie nr 348/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 348 /2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 30 października 2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości Gminy Budzyń .

Zarządzenie nr 347/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008r.

 ZARZĄDZENIE NR 347/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 30 października 2008 roku.


w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 346/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008r.

 ZARZĄDZENIE NR 346/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 30 października 2008 roku.w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2008 rok.

Zarządzenie nr 345/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008r.

 ZARZĄDZENIE NR 345/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 30 października 2008 roku.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Zarządzenie nr 344/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344 /2008

W ó j t a G m i n y B u d z y ń

z dnia 21 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za świąteczną sobotę 1 –go listopada.

Zarządzenie nr 343/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 343 / 08

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 21 października 2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie

nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.

Zarządzenie nr 342/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Zarządzenie Nr 342 / 2008

Wójta Gminy Budzyń


z dnia 1 października 2008 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Budzyń

Zarządzenie nr 341/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Zarządzenie Nr 341 / 2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 01 października 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie nr 340/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 

ZARZĄDZENIE NR 340

WÓJTA GMINY BUDZYŃ

Z DNIA 01.10.2008rw sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 339/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Zarządzenie Nr 339/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 1 października 2008 roku.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

Zarządzenie Nr 338/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Z A R Z Ą DZ E N I E Nr 336/2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 1 października 2008 r.


w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.