rok 2006

Zarządzenie nr 184/2006 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 kwietnia 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 184/2006

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 KWIETNIA 2006 ROKU.

 

 

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Budzyń