Podstawy prawne działania, kompetencje

Ustawa o samorządach gminnych

Statut Gminy Budzyń