Jesteś tutaj:   

2018

Modernizacja istniejącej chlewni oraz budowa nowego budynku inwentarskiego — chlewni dla trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza w obu obiektach do 1769 sztuk (246,40

Budowa obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Strzelecki Gaj i Oleśniczka

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Podstolice na działce nr ew. 79

Rozbudowa Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Ostrówki, gmina Budzyń, na działce o nr ewid. 45/12