Jesteś tutaj:   

2016

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Piaski w miejscowości Budzyń

Adaptacja budynków inwentarskich na potrzeby chlewni tuczników wraz ze zbiornikami na gnojowice oraz silosami na paszę zlokalizowanymi na działce nr ewid. 11/28 obręb Brzekiniec, m.Brzekiniec

Budowa budynków inwentarskiego - chlewni dla warchlaków i tuczników w maksymalnej obsadzie 205,80 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1580 m3 oraz posadowienie dwóch silosów na

Budowa zbiorników ziemnych dla magazynowania wody do nawadniania pól uprawnych dz. geodezyjna nr 131/1

Rozbudowa fermy trzody chlewnej

Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Budzyń zlokalizowanej w Sokołowie Budzyńskim

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanych w sołectwach: Podstolice i Sokołowo Budzyńskie