Jesteś tutaj:   

2015

Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego na działce nr 55 Kąkolewice gm. Budzyń

Budynki koziarni wraz z halą udojową

Budowa czterech budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 243/1, 246

Rozbudowa fermy drobiu stada reprodukcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr. 443, obręb Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopols

Budowa fermy reprodukcyjnej kur mięsnych - kierunek odchowania, oraz ujęcia wód podziemnych, na działce nr ew. 176/4, w miejscowości Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, powiat chodzieski, woje