Jesteś tutaj:   

2021

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonych na terenie gminy Budzyń

Rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną z częścią socjalno-bytową w istniejącej hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 44/7, 44/3, 46/1, 47 obręb Kąkolewice

Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej Wybudowanie - Nowe Budy w miejscowości Budzyń

Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 99 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Ostrówki na dzialkach ewid. nr 65/5, 65/7, 65/8, 65/3 oraz w

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW składającej się z dwóch instalacji do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 391/1, obręb 0014 Sokołowo Budzyńskie, gmin

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 sierpnia 2021 r.Informacja Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 sierpnia 2021 r.Informacja Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną z częścią socjalno bytową i istniejącej hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 44/7, 44/3, 46/1, 47 obręb Kąkolewice

Budowa budynku inwentarskiego- odchowalnia prosiąt w miejscowości Ostrówki na działce ewid. nr 90/18

Budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Dziewokiucz o mocy do 48MW wraz z urządzeniami do magazynowania energii o mocy do 100 MW na działce o numerze ewidencyjnym 550, obręb Dziewokluc

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 330 w miejscowości Prosna, gmina Budzyń- Prosna B

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 330 w miejscowości Prosna, gmina Budzyń- Prosna A

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 4, 5, 6/2, 8/5, 9/2, 10 i 11obręb Podstolice, gmina Budzyń

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 26 obręb Podstolice, gmina Budzyń

 

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie obrębu Dziewoklucz, gm. Budzyń

Rozbudowa zakładu o nową halę produkcyjną z częścią socjalno-bytową i istniejącej hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 44/7,44/3,46/1,47 obręb Kąkolewice

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2,6 MW na potrzeby przedsiębiorstwa Lumag Sp. z o.o.

Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2021 r.Postanowienie z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenia z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie 1 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie 2 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2021 r.Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r.Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Obwieszczenia z dnia 25 marca 2021 r.

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021 r.

 

Obwieszczenie z dnia 25.03.2021 r.

 

Obwieszczenie z dnia 22 marca 2021 r.

Obwieszczenia z dnia 22 marca 2021 r.Obwieszczenia z dnia 22 marca 2021 r.

Obwieszczenia z dnia 25 lutego 2021 r.

Obwieszczenia z dnia 25 lutego 2021 r.

Zawiadomienie z dnia 16 lutego 2021 roku

Zawiadomienie z dnia 16 lutego 2021 roku

 

Zawiadomienie z dnia 17 lutego 2021 roku

Zawiadomienie z dnia 17 lutego 2021 roku

Zawiadomienie z dnia 10 lutego 2021 roku

Zawiadomienie z dnia 10 lutego 2021 roku