Jesteś tutaj:   

2018

Budowa obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Strzelecki Gaj i Oleśniczka

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz

Uruchomienie instalacji do demontażu pojazdów w miejscowości Podstolice na działce nr ew. 79