Jesteś tutaj:   

2015

Rozbudowa fermy drobiu stada reprodukcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr. 443, obręb Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopols

 Obwieszczenie z dnia 21 kwietnia 2015 roku

Budowa budynku biurowo-produkcyjno-magazynowego na działce nr 55 Kąkolewice, gm. Budzyń

 Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 roku

Budynki koziarni wraz z halą udojową

 Obwieszczenie z dnia 19 marca 2015 roku

Budowa czterech budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz z budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działkach nr ewid. 243/1, 24

 Obwieszczenie z dnia 17 marca 2015 roku

Budowa fermy drobiu stada reprodukcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr. 443, obręb Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie

 Obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2015 roku

Budowa fermy reprodukcyjnej kur mięsnych - kierunek odchowania, oraz ujęcia wód podziemnych, na działce nr ew. 176/4, w miejscowości Sokołowo Budzyńskie, gmina Budzyń, powiat chodzieski, woje

 Obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2015 roku