Wszczęte postępowania

Budowa automatycznej linii cynkowania

Budowa automotycznej linii cynkowania bębnowo zawieszkowej do cynkowania slabokwaśnego z układem wenniacji technologicznej oraz oczyszczalnią ścieków na potrzeby linii cynkowania

Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu poprzez przebudowę dróg gminnych przy os. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi nr 291517P

Obwieszczenie z dnia 2 września 2014r. - strona 1 Obwieszczenie z dnia 2 września 2014r. - strona 2

Budowa fermy drobiu stada reprodukcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2014r.

Budowa stacji transformatorowej GPZ Ostrówki 110/30kV

Obwieszczenie 1 z dnia 27 stycznia 2014r. Obwieszczenie 2 z dnia 27 stycznia 2014r.

Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzyniu poprzez budowę ulic: Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic: Leśnej, Chodzieskiej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Instalacja i uruchomienie linii produkcyjnej przeznaczonej do odzysku celulozy

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Przetwarzanie (w istniejącej gorzelni) odpadów przetwórstwa żywności oraz spalania odpadów drewnianych w zakładowej kotłowni

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki - Etap II

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Poprawa Bezpieczeństwa Użytkowników Dróg Gminnych i Dostępność do Terenów Inwestycyjnych Poprzez Przebudowę Sieci Dróg-Ulic w Budzyniu: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i Remont U

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa Farmy Wiatrowej Pawłowo w gminie Budzyń o mocy 82 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania