Plany, Programy, Raporty

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2010-2015 dla Gminy Budzyń.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Budzyń

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla Gminy Budzyń
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Budzyń

Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Gminy Budzyń