2020 rok

Wykaz wniosków, na które przyznano dotację celową z budżetu Gminy Budzyń na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykaz złożonych wniosków o udzielenie dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej