Jesteś tutaj:   

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu

CUW.1100.1.2021

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu

Informuję, że w wyniku zakończonej procedury konkursowej, Komisja konkursowa dokonała wyboru Pani Iwony Repczyńskiej na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego im. „Misia Uszatka” w Budzyniu.

Uzasadnienie:

Pani Iwona Repczyńska w toku postępowania konkursowego, w tajnym głosowaniu uzyskała akceptację Komisji konkursowej.

Budzyń, dnia 14 czerwca 2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU na stanowisko specjalisty ds. budżetowych

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU
na stanowisko pracy specjalisty ds. budżetowych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Małgorzata Ceranek, zamieszkała w Budzyniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Ceranek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu na stanowisku specjalisty ds. budżetowych. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

 

Agnieszka Kaczmarek

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

 

Budzyń, dnia 19 lutego 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Zamówień Publicznych, Inwest

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BUDZYŃ
na stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie
Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrana Pani Kinga Walczak zamieszkała w Prośnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kinga Walczak spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.

Budzyń, dnia 9 lutego 2021 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski