Jesteś tutaj:   

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU na stanowisko specjalisty ds. budżetowych

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU
na stanowisko pracy specjalisty ds. budżetowych

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Małgorzata Ceranek, zamieszkała w Budzyniu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Ceranek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu na stanowisku specjalisty ds. budżetowych. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

 

Agnieszka Kaczmarek

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

 

Budzyń, dnia 19 lutego 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie Zamówień Publicznych, Inwest

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY BUDZYŃ
na stanowisko pracy ds. realizacji inwestycji i gospodarki komunalnej w Referacie
Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrana Pani Kinga Walczak zamieszkała w Prośnie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kinga Walczak spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy w Referacie Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Wykazała się także łatwością formułowania wypowiedzi oraz umiejętnością opanowania emocji.

Budzyń, dnia 9 lutego 2021 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, dla którego Gmina Budzyń j

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO Konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ

na stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana Pani Marika Szymaniak zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Marika Szymaniak spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posiada doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Budzyń, dnia 14 maja 2020 rok.

 

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ na stanowisko pracy kasjer

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW
W URZĘDZIE GMINY BUDZYŃ

na stanowisko pracy KASJER

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  została wybrana Pani Monika Horyd zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Horyd spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska pracy kasjer w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto wykazała się największą specjalistyczną wiedzą spośród kandydatów biorących udział teście kwalifikacyjnym oraz w rozmowie kwalifikacyjnej.

Budzyń, dnia 9 stycznia 2020 rok.

 

Wójt Gminy Budzyń

/-/ Marcin Sokołowski

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU na stanowisko specjalisty ds. budżetowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Rutkowska zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Rutkowska spełniła wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska specjalisty ds. budżetowych w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu. Podczas pisania testu i rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną oraz łatwo formułowała wypowiedzi.

Budzyń, dnia 25.10.2019 r.

Kierownik CUW w Budzyniu
Elżbieta Kapała

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU - główny księgowy 1/2 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Monika Koźlarek – Sadek zam. w Studzieńcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Koźlarek - Sadek spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska głównej księgowej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała się specjalistyczną wiedzę.

Budzyń, dnia 31.07.2019 r.

Kierownik DDPS w Budzyniu
Edyta Radwańska

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21, dla którego Gmina Budzyń jest organem p

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO Konkursu

na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Wyszyny 21, dla którego Gmina Budzyń jest organem prowadzącym

Informacja o wynikach

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i

INFORMACJA O WYNIKACH
PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Błażejczyk zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Błażejczyk spełnia wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodno- ściekowej w Referacie Zamówień Publicznych Inwestycji i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Budzyń. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wykazała największą specjalistyczną wiedzę spośród kandydatów biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Budzyń, dnia 27.12.2018 r.

Wójt Gminy Budzyń
Marcin Sokołowski