Jesteś tutaj:   

2020

Projekt uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Budzyń

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Budzyń

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Projekty uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu gminy Budzyń

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 roku

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020