Jesteś tutaj:   

2018

Projekty uchwał w sprawie zmiany statutów sołectw z terenu gminy Budzyń

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku.