Jesteś tutaj:   

2015

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Zmiana rodzaju miejscowości Nowa Wieś Wyszyńska, część miejscowości Bukowiec na Nowa Wieś Wyszyńska, wieś