Jesteś tutaj:   

2014

Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Projekt uchwały w Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany granic sołectw Budzyń i Kąkolewice