Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynach

Wyszyny 18
64-834 Wyszyny
NIP 607-00-06-028
KRS 0000054794

Prezes: Grzegorz Laskowski

Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.