Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewokluczu

Dziewoklucz 19
64-840 Budzyń
NIP 607-00-13-152
KRS 0000011684

Prezes: Jan Pytel