Sołectwo Dziewoklucz

Sołectwo Dziewoklucz

Sołtys Marzena Walczak
Dziewoklucz 14
64-840 Budzyń
tel. (67) 28 43 038