Sołectwo Brzekiniec

Sołectwo Brzekiniec

Sołtys Justyna Kozłowska
Brzekiniec 10
64-840 Budzyń
tel. 605 549 457