Planowanie przestrzenne

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego/

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego/ :

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego Inwestora

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego Inwestora:

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w terenie

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w terenie: