Ochrona środowiska

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 

Wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

Wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów:
 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest:

 

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków: