Gospodarka nieruchomościami

Poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, posiadaniu kwalifikacji rolniczych

Poświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, posiadaniu kwalifikacji rolniczych:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości:

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości:

Ustalenie opłaty planistycznej

Ustalenie opłaty planistycznej:

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy nieruchomość

Zezwolenie na wykreślenie z hipoteki:

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości:

 

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości:
 

Nabycie nieruchomości

Nabycie nieruchomości:

 

Wynajęcie lokalu mieszkalnego/użytkowego

Wynajęcie lokalu mieszkalnego/użytkowego:

 

Wydzierżawienie gruntów komunalnych

Wydzierżawienie gruntów komunalnych:

 

Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych

Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych: