Gospodarka nieruchomościami

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości:

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości:

Ustalenie opłaty planistycznej

Ustalenie opłaty planistycznej:

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy nieruchomość

Zezwolenie na wykreślenie z hipoteki:

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości:

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty:

Wydanie zaświadczenia o nazwie ulicy/Osiedla

Wydanie zaświadczenia o nazwie ulicy/Osiedla:

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości:

Wynajęcie lokalu mieszkalnego/użytkowego

Wynajęcie lokalu mieszkalnego/użytkowego:

 

Wydzierżawienie gruntów komunalnych

Wydzierżawienie gruntów komunalnych:

 

Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych

Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych:

 

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w trybie bezprzetargowym:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w drodze przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej / zabudowanej w drodze przetargu:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym: