Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych w celu prowadzenia robót:

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, celem umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej: