Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych w celu prowadzenia robót

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych w celu prowadzenia robót: