Działalność gospodarcza

Zezwolenie na organizowanie przyjęć (usługi kateringowe)

Zezwolenie na organizowanie przyjęć (usługi kateringowe):
  • Karta usługi - SO-07
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na organizowanie przyjęć można pobrać w Urzędzie Gminy Budzyń, Biuro Działalności Gospodarczej pok. Nr 9

Wpis do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie

Wpis do ewidencji obiektów nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskie:
  • Karta usługi - SO-08
  • Druk zgłoszenia rozpoczęcia świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, nie będącym obiektem hotelarskim można pobrać w Urzędzie Gminy Budzyń, Biuro Działalności Gospodarczej pok. Nr 9

Wpis, zmiana wpisu, zawieszenie/wznowienie działalności oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wpis, zmiana wpisu, zawieszenie/wznowienie działalności oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:
  • Karta usługi - SO-10
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych można pobrać w Urzędzie Gminy Budzyń, Biuro Działalności Gospodarczej pok. Nr 9

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Budzyń, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal)

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Budzyń, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal):

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Budzyń

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Budzyń:
  • Karta usługi - SO-12
  • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych można pobrać w Urzędzie Gminy Budzyń, Biuro Działalności Gospodarczej pok. Nr 9