Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych

Przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą

Przyjmowanie zawiadomień o imprezach odbywających się poza stałą siedzibą:

Objęcie leczeniem odwykowym

Objęcie leczeniem odwykowym:

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego: