Gminny Zakład Oświaty

Przyznawanie zasiłków szkolnych dla uczniów

Przyznawanie zasiłków szkolnych dla uczniów:

Przyznawanie stypendiów szkolnych dla uczniów

Przyznawanie stypendiów szkolnych dla uczniów:

Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

Rejestracja przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych

Rejestracja przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego:

Program "Wyprawka szkolna"

Wniosek do programu "Wyprawka szkolna":
  • wypełniony wniosek
  • zaświadczenie o wysokości dochodów pracujących członków rodziny
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby niepracującej

Dokumenty można składać w Gminnym Zakładzie Oświaty, 64-840 Budzyń, ul. Rynkowa 13, I piętro