Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Rolnictwa

Kierownik Referatu

Maciej Grabarski
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 105
tel. (67) 284 32 01 w. 105

Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Odpadami

Renata Ciesiółka
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 120
tel. (67) 284 32 01 w. 120

Stanowisko Pracy ds. Planowania Przestrzennego i inwestycji

Monika Lisiewicz
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 104
tel. (67) 284 32 01 w. 104

Stanowisko Pracy ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno-Ściekowej

Paulina Błażejczyk
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 121
tel. (67) 284 32 01 w. 121

Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Komunalnymi

Lidia Kasperczak
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 103
tel. (67) 284 32 01 w. 103