Refaret Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych

Kierownik Referatu

Ewa Kasperczak
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 110
tel. (67) 284 32 01 w. 110

Stanowisko Pracy ds. Ogólnych, Obronnych, Obrony Cywilnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Zarządzania Kryzysowego

Katarzyna Sawińska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 109
tel. (67) 284 32 01 w. 109

Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Ludności

Paulina Bukowska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 018
tel. (67) 284 32 01 w. 018

Stanowisko Pracy ds. Obsługi Rady Gminy i Działalność Gospodarcza

Damiana Jezierska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 122
tel. (67) 284 32 01 w. 122

Stanowisko Pracy Pomoc Administracyjna

Magdalena Nita
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 005
tel. (67) 284 32 01 w. 005

Stanowisko Pracy Pomoc Administracyjna

Paula Bornikowska
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 112
tel. (67) 284 32 01 w. 113