Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Stan w dniu 01.01.2021 r.