Podstawy prawne działania

Ustawa o samorządzie gminnym