Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe związane ze zmianą kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji