Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji