Statut

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BUDZYNIU