Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu