Nazwa, dane adresowe

Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu

ul. Wł. Łokietka 31
64-840 Budzyń
tel/fax (0-67) 2843-575
 
Dyrektor Marek Bocheński