Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu:

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu