Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe związane ze zmianą na stanowisku Kierownika CUW

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2017 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu