Dostęp do innych informacji publicznych

Informacje publiczne

Wszystkie informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy, a nieopublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Gminy Budzyń.
 
Kontakt
Urząd Gminy Budzyń
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
tel. 67 2843-201
fax. 67 2843-370
e-mail: urzad@budzyn.pl
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania tutaj.