Jesteś tutaj:   

BIP- użyteczne linki

Badanie satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klienta
 
W dniach od 01.10.2013 do 15.10.2013 oraz od 14.11.2013 do 30.11.2013 prowadzone były Badania Satysfakcji Klienta w Urzędzie Gminy Budzyń. Badania prowadzone były w ramach projektu "Profesjonalizm i Nowoczesność w JST" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Poniżej do pobrania raport z badania. Kolejne badanie przeprowadzone zostanie w IV kwartale 2014r. i prowadzone będzie w formie papierowej (ankiety dostępne w UG Budzyń) oraz elektronicznie (ankieta internetowa).

Wzory oświadczeń majątkowych

Oświadczenia majątkowe składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Budzyń w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe" i zaopatrzonych w pieczęć nagłówkową komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Budzyń lub jednostki organizacyjnej Gminy Budzyń oraz imię i nazwisko zobowiązanego.

Radni oświadczenia majątkowe składają w Biurze Rady Gminy w zaklejonych kopertach opisanych jako „oświadczenie majątkowe".

Wzory oświadczeń majątkowych

  • Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

Adresy BIP-ów innych podmiotów

BIP Starostwa Powiatowego w Chodzieży
 
BIP Urzędu Miasta Chodzieży
 
BIP Urzędu Gminy Chodzież
 
BIP Urzędu Miasta i Gminy Margonin
 
BIP Urzędu Miasta i Gminy Szamocin