INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUDZYNIU na stanowisko specjalisty ds. budżetowych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Rutkowska zamieszkała w Budzyniu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Rutkowska spełniła wszystkie wymogi formalne stawiane kandydatom do objęcia stanowiska specjalisty ds. budżetowych w Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu. Podczas pisania testu i rozmowy kwalifikacyjnej udzielała wiążących i wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną oraz łatwo formułowała wypowiedzi.

Budzyń, dnia 25.10.2019 r.

Kierownik CUW w Budzyniu
Elżbieta Kapała